Kli̇ni̇k Uygulamalar

Kli̇ni̇k Uygulamalar

Görüntü işleme teknolojisi ile daha yüksek görüntü kalitesi ve daha az X-ışını dozu için kesintisiz değişim.
FUJIFILM, görüntü işleme teknolojisinden eksiksiz bir şekilde faydalanarak mamografi ekipmanları için daha yüksek görüntü kalitesi ve daha az X-ışını dozu elde etme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.
Gelişmiş teknolojik yenilikler ile mamografi ekipmanlarımızı görüntü kalitesi ve doun azaltılması açısından daha yüksek bir seviyeye getirmeye yönelik çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz.

EDR Advance

EDR Advance

EDR Advance, bezdoku, meme kası ve cilt çizgisi bölgesini algılar.
meme kası haricinde meme alanının dinamik aralığı ölçülür.

Klasik EDR

Meme alanının dinamik aralığı Histogram Analizi ile ölçülmektedir.

EDR Advance: Hasta konumunun etkilenmesi azaltılmıştır

EDR Advance

DRC her bir dinamik meme aralığı için optimize edilmek suretiyle otomatik olarak ayarlanır ve her bir görüntüde de DRC ve MDE’de değişiklik elde edilebilir.

Klasik EDR

Sk ve Gp, meme yapısı nasıl olursa olsun sabit bir DRC derecesinde otomatik olarak ayarlanır.

Avantaj 2: Meme yapısına rağmen yüksek kontrastlı görüntülerde doygunluk olmaz.

MFP - Çoklu Frekanslı İşleme

Ton Geçişi İşleme

Ton geçişi eğrileri (t/u) uygulanarak meme bezinin hem içinde hem de dışında yüksek kontrast elde edilir.

Uzamsal Frekans İşleme

Uzamsal frekans zenginleştirilerek göğsün yapısının ve lezyonun keskinliğin filmlerden daha az olduğu monitörlerde bile görünür hale gelmesi sağlanır.

Dinamik Aralık Kontrolü (DRC)

Gereksiz doygunluk olmadan yüksek kontrast elde edilir.

 

 

 

 

 

ACM & ISC

Amulet Innovality mamography sisteminin X-ışını tüpü anot malzemesi sadece tungstendir (W), çünkü yapılan çalışmalar tungstenden yapılan X-ışını tüpünün dozu azalttığını tespit etmiştir.

Avrupa’da tungsten X-ışını tüpü geniş bir ölçekte kullanılmakta ve kabul görmektedir.

Ancak bazı ülkelerde düşük kontrastlı görüntü nedeniyle tungsten X-ışını tüpü kullanılmamaktadır.

ISC, tanı amaçlı tungsten görüntülere, Mo’ya benzer yüksek görüntü kalitesi ve kontrast katmaktadır.

Meme bezini doğru bir şekilde algılamak ve analiz etmek için görüntü işleme teknolojimizde yapılan çalışmalar ile ISC teknolojisi elde edilmiştir.

“Adaptif Kontrast Yönetimi” ve dinamik görüntülemenin bir parçası olarak yerel yoğunlukların işlenmesi

FSC

FSC, çekim yapılan görüntüleri yapay zeka teknolojisini kullanarak analiz etmektedir. Bu teknoloji, meme yapısı düzenlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesine imkan sağlayarak ve mamografinin yorumlanması açısından önemli olan meme bezi ve kalsifikasyon gibi ince yapıların keskinliği ve kontrastını en verimli hale getirerek kaliteli görüntüler sunar. Aynı zamanda çekimlerin düşük dozda yapılabilmesi için gürültü bastırma özelliği de eklenmiştir.

Yapısal düzeni tanıma ve işleme

Meme bezlerine ve görüntülerde yer alan kalsifikasyona dair bilgileri kullanarak FSC, yerel olarak doldurulan benzer piksel değerleri ile oluşturulmuş her bir pikseldeki düz, eğri ve kesişen çizgiler gibi karmaşık ve yapısal düzenleri tanımaktadır. Tanınan yapısal düzenlere dair bilgiler çerçevesinde keskinlik / kontrast, görüntüsü çekilen kişinin normal yapıları ve lezyonları için iyileştirilirken rastgele piksel değerlerinin yerel olarak doldurulduğu bilgileri azaltarak gürültünün artmasını da engeller. Yapısal düzenin tanınması işlemi, insan vücuduna yakın yapıların tanınmasına yönelik bir teknoloji ile gerçekleştirilmektedir.

Dynamic Görselleştirme II

Görüntüyü, meme kalınlığına ve yoğunluğuna bakılmaksızın ilk bakışta lezyonu algılayacak şekilde sunuyoruz.

Tüm meme tiplerinde bez doku ve yağ dokusunun optik yoğunluğu tutarlı bir şekilde sağlanır.

 • Yağlı yapıda meme ile bu yapıda olmayan meme kontrastı iyileştirilmiştir.

Meme bölgesinde yüksek kontrast sağlandığı gibi doygunluk olmaz.

 • Klasik olmayan yüksek kontrast parametresinin ayarlanması mümkündür.

Dinamik Görselleştirme II ile göğsün tamamı daha iyi kontrast ile ve doygunluk olmadan görünebilmektedir.

 • WW/WL ayarına gerek yoktur.

Dinamik Görselleştirme II, bez dokudaki kalfisikasyonun görülebilmesini sağlar.

Dinamik Görselleştirme II ayrıca yoğun meme görüntülerini de iyileştirerek bez dokudaki lezyonun görülebilmesini sağlar.

Görüntü alma teknolojisi

  
Hedef/filtreW/Rh, W/AI
kV Aralığı22kV~49kV
Jeneratör GücüMaks. 7kW
TÜP AkımıMaks. 200mA
mAs AralığıBüyük odak: 2 – 600

 • Doz önemli ölçüde azaltılabildiğinden molibden yerine tungsten tüpler tercih edilmektedir. Klasik molibdene kıyasla yaklaşk %40 oranında doz azalmaktadır.
 • Ancak daha yüksek enerji radyografik kontrastı azaltmaktadır.
 • Radografik kontrast ayrıca sıkıştırılan göğsün kalınlığından da etkilenmektedir.
 • 2 cm. kalınlık ortalamadan %20 daha fazladır
 • 10 cm. kalınlık ortalamadan %20 daha azdır
 • Kontrastta yaşanan ± %20 değişim, dozda göreceli olarak ± %50 artış veya azalma sağlar
 • Işın kalitesinin optimum seçimi, farklı memeler için farklıdır
 • Kontrast, dozda artış ile arttırılabilir.

Klinik Önem / Kalite

 • Tungsten x-ışını hedefi, Molibdenum kullanımına kıyasla dozda azalma (~40%) imkanı sunar
 • Ama kontrastta da azalmaya neden olur
 • Fujifilm’in ISC (Görüntü Esaslı Spektral Dönüşüm) işleme teknolojisi bir yandan tungstenin sağladığı daha düşük doz kullanma imkanını sunarken bir diğer yandan da molibdendeki (özellikle daha küçük kalınlıklar) gibi meme dokusunda daha üst düzeyde kontrast elde edilmesine imkan sağlar
 • Daha doğal kontrast artışı
 • Amorf Selenyum detektör
 • Altıgen (Kapalı Paket) detektör pikseli
 • 50µm piksel görüntüsü
  
Görüntü alma teknolojisia-Se + TFT (Altıgen Piksel)
Detektör Boyutu24×30cm
Görüntü piksel boyutu50/100/150 µm
Görüntü çözünürlüğü– 20 pixel/mm
– 10 pixel/mm
– 6,7 pixel/mm
 • HCP kullanılarak 50µm görüntü: Altıgen Kapalı Yapılandırma TFT


Altıgen pikseller görüntü bilgilerini pikseller arası alandan daha etkin bir şekilde toplar

Klinik Önem / Kalite

 • (FUJIFILM tarafından geliştirilen) a-Se katmanı ile daha yüksek X-ışını yakalama imkanıyla iyileştirilen doz gereksinimi
 • Doğrudan görüntü alma ve Altıgen piksel kullanılarak ayrıntıların daha iyi temsili
 • 50µm Görüntü piksel (68µm görüntü alma pikseli)

50 mikron piksel

Akıllı AEC (iAEC)

 • Piksel verileriyle Meme şekli ve yapısının analizi

Klinik Önem / Kalite

 • Farklı meme türleri (Yağlı, Bez Dokulu, İmplant) için tutarlı doz
 • Meme morfolojisi ve konumlandırmadaki farklılıklar, tutarlı çekimleri sürdürmek amacıyla karşılanmaktadır.
 • Zorlu muayeneler (örn. implantlar) için seçilen doz değerlerinde azaltılan kullanıcı farklılığı
 • Mamografi Uzmanı / Teknisyen için iyileştirilmiş iş akışı

Yenilikçi teknoloji

Klinik Önem / Kalite

 • Yüksek tanı güveni:
  • Genel meme değerlendirmesi
  • Öncekilerle karşılaştırma (2D/3D)
 • İş akışı ve hasta bakımı:
  • Tekli sıkıştırma
  • Hızlı görüntü alma
 • Doz optimizasyonu
  • Tekli görüntü alma gerekli

Yenilikçi teknoloji – sıkıştırma

 • Tarama amaçlı mamografi randevularına yeniden gelmeyen kadınların %40’tan fazlası duydukları acının asıl sebep olduğunu belirtmiştir
 • Birçok kadın için acının, mamografi muayeneleri sırasında memee uygulanan sıkıştırma ile doğrudan ilgili olduğu kolaylıkla söylenebilir
 • Meme sıkıştırmanın gerekliliğini ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı düşünüldüğünde bir yandan yeterli seviyede meme sıkıştırma ve konumlandırma sağlarken bir diğer yandan da hastaların konforunu arttırmak amacıyla üreticiler tarafından yakın zamanda çeşitli yenilikler uygulamaya konmuştur

“Fit Sweet” Adaptif sıkıştırma kanatları

 • 3 yönlü adaptif sıkıştırma kanadı
 • Hassas bölgelerde (meme duvarı) ağrıyı azaltma
 • memeü itmek yerine sarma

Rahat Sıkıştırma fonksiyonu*

 • Muayene sırasındaki rahatsızlığı azaltmak amacıyla “Gecikme” etkisini kullanma
 • Sıkıştırma kuvveti, çekimden önce azaltılır
 • Klinik değerlendirmelerde AGD veya IQ arasında değişim görülmemektedir
 • Hasta geri bildirimi olumludur

Klinik Önem / Kalite

 • Sıkıştırma kuvvetinin meme boyunca daha iyi dağıtılması
  • Gelişmiş IQ
 • Meme duvarı kenarında azalan rahatsızlık ve bu sayede azalan hareket ve bulanıklık
  • Gelişmiş IQ ve azalan teknik geri çağırmalar
 • İyileşen hasta deneyimi
  • Kadınların %70’i, Fit Sweet ile ağrının azaldığını belirtiyor
  • Ağrı hisseden deneklerin %67’si Konforlu sıkıştırma ile azalmış durumda

Yenilikçi Teknoloji – Meme Yoğunluğu ölçümü

AMULET Innovality’nin AWS iş istasyonu meme yoğunluğunu: iki şekilde ölçebilmekedir:

 • Tüm Meme alanı (BI-RADS Ed.4 [1-4])
 • Bez doku alanı içinde (BI-RADS Ed.5 [a-d])

Klinik Önem / Kalite

 • Tamamlayıcı görüntülemenin gerekip gerekmeyeceğini belirtir
 • Meme kanseriyle bağlantılı risk faktörlerinin daha iyi analiz edilmesini sağlar
 • Bazı kanıtlara göre meme yoğunluğu, kanser tespit etmek amacıyla yapılan mamografik taramalardaki başarısızlığın en önemlisi olmasa da önemli nedenlerinden biri olduğunu göstermektedir.
 • Negatif bir mamogramın ardından bir süre geçtikten sonra tespit edilen meme kanseri

Yenilikçi Teknoloji – CEDM – Kontrastı Arttırılmş Dijital Mamografi

 • Anjiyojenez, büyüme ve gelişim açısından normal ve hayati bir süreçtir.
 • Ancak tümörlerin iyi huyluluktan kötü huyluluğa geçmesinde de temel bir adım vazifesi görür.
 • Meme MRI, yeni damar oluşumlarının (anjiyojenez) algılanmasıyla ilgili FFDM ve ABD sınırlamalarından daha iyi bir sonuç vermektedir
 • Hassasiyet %94
 • Özgünlük %60-70
 • Erişilebilirlik Sorunu
 • Pahalı
 • Kontra Endikasyonlar:

Sağlık Profesyonelleri Doğrulaması
Fujifilm web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.Bu sayfadaki içerikler sağlık profesyonellerine veya eşdeğer nitelikteki kişilere yöneliktir.
Lütfen sağlık profesyoneli olduğunuzu doğrulayın.